Новости

Сертификат на трубу ПВХ! 10.02.2017 10.02.2017

Наше предприятие, ООО "Юнитпласт", получило сертификат на трубу ПВХ!